Kezdeményezésről

Magyarország 2015-ben csatlakozott először ahhoz, az Európa szerte 23 országban egy időben zajló kezdeményezéshez, melynek célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó fogyasztó információkkal való támogatását, a figyelemfelkeltést a pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a Pénz7 eseménysorozatával, amelyet 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben koordinált, mint főszervező, majd 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülése köszönhető továbbá a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Junior Achievement Alapítványnak, mivel a programotsorozatban megjelent a pénzügyi tudatosság mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is.

A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a Pénz7 eseményeibe míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését. 2017-ben az EMMI projektvezetésével ezek a számok ismét meghaladták az előző év eredményét. 2017-ben már a felsőoktatásban is megjelent a Pénz7, mivel a Miskolci Egyetem Tudományos Szakmai Nap keretében foglalkozott a pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztésével.

A tanórai programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki, hogy a diákok ez irányú tudása minél szélesebb eszköztár segítségével bővülhessen.  

 

Mi a pénzügyi kultúra?

A pénzügyi kultúra fogalmát az utóbbi években többféle hasonló módon is definiálták hazai és nemzetközi szervezetek egyaránt. A pénzügyi kultúra mérésének módszere még tágabb értelmezésű, mint maga a definíció. Azonban a legfontosabb, hogy a téma egyre inkább figyelmet kap, és a pénzügyi edukációnak idehaza és külföldön is egyre növekvő jelentősége van.

MNB, 2008 – A pénzügyi kultúra definíciója

„A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.” 

 

A Magyarországon megrendezésre kerülő Pénz7 missziója, hogy

- felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára,

- széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.  

 

Magyarországon példaértékű szakmai összefogás jött létre az European Money Week-hez kapcsolódó „Pénz7” rendezvénysorozat megvalósítására. A Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar Nemzeti Bank által életre hívott Pénziránytű Alapítvány társszervezőként kapcsolódott a Pénz7-hez, emellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelentős pedagógiai szakmai támogatást biztosított  a 2015. március 9-13. között megrendezésre kerülő a programhoz.