Szervezők

FŐSZEREVEZŐ – EUROPEAN BANKING FEDERATION (EBF) Az EBF az európai bankszektor hangja, amely 32 európai nemzeti bankszövetséget képvisel.

A nemzeti bankszövetségek mögött összesen 4,500 bank áll – kicsi, nagy, wholesale and retail, hazai és nemzetközi – összesen 2,5 millió alkalmazottal. 
Az EBF tagok olyan bankokat képviselnek, amelyek az Európai gazdaság számára mintegy 20 milliárd EUR hitelt biztosítanak, és amelyek biztonságosan kezelnek napi 300 millió fizetési tranzakciót. A szervezetet megalapítása óta (1960) elkötelezett híve a pénzügyi szolgáltatások Európai Uniós piacának egységesítése mellett, és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a gazdasági növekedést segíti elő.

Forrás: http://www.ebf-fbe.eu/about-us/

A pénzügyi ismeretek fejlesztésére az Európai Bankföderáció (EBF) kezdeményezésére átfogó páneurópai program szervezése zajlik European Money Week néven. A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Elődleges cél a mozgósítás és az érdeklődés felkeltése a pénzügyi kérdések iránt.

A projektben résztvevő országok a pénzügyi ismeretek fejlesztésével kapcsolatos egyes programjaikat a European Money Week hetére összpontosítják – erősítve ezzel a közvélemény és az érintettek figyelmét és érdeklődését a téma iránt.  

Európai szinten több mint 20 ország jelezte aktív részvételét a 2015-ös programban, és első alkalommal 2015 márciusában Pénz7 néven Magyarország is részt vett a Money Week rendezvénysorozatban, több mint 660 iskolát, 1000 pedagógust és közel 90000 diákot bevonva a kezdeményezésbe.

Forrás: http://penziranytu.hu/penz7

Hazai főszervezők:

 

Magyarország 2015-ben csatlakozott először ahhoz, az Európa szerte 23 országban egy időben zajló kezdeményezéshez, melynek célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó fogyasztó információkkal való támogatását, a figyelemfelkeltést a pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a Pénz7 eseménysorozatával, amelyet 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben koordinált, mint főszervező, majd 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülése köszönhető továbbá a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Junior Achievement Alapítványnak, mivel a program sorozatban megjelent a pénzügyi tudatosság mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is.

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

2015 óta jelentős utat sikerült megtenni a pénzügyi kultúra fejlesztésében, az EMMI a 2016/17-s tanévtől kezdve a témahetek kezdeményező projektgazdájaként a köznevelési szakterület fontosnak tartotta, hogy a felismert hiányterületek lefedésére tartalmi és módszertani programokat támogasson, fejlesszen. Legelső területként a pénzügyi-gazdasági nevelést, szemléletformálást választotta.

A témahét sikeressége indokolta, hogy az idei tanév rendébe is beépítette az időpontokat, ezzel is segítve az iskolákat, hogy a helyi programjaikba betervezhessék őket.

A Kormány döntött a nemzeti pénzügyi tudatosság fejlesztéséről szóló kormánystratégia megalkotásáról: a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete a köznevelési stratégiában fontos elemként szerepel a továbbiakban is a pénzügyi és vállalkozási ismeretek hatékony oktatásában.

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

A 2017-ben az NGM vállalkozói ismeretek témakörét is beveszi a Pénz7 programjába, a vállalkozások alapításának kérdéskörétől kezdve egészen a cégek tevékenysége során felmerülő kihívásokig, buktatókig. A magyar fiatalok jóval kisebb arányban érdeklődnek az iránt, miként válhatnak a középiskolai, vagy felsőfokú oktatásuk után vállalkozóvá, mint a nyugat-európai társaik. Holott az egész magyar gazdaság fejlődését segítené, erősítené, ha egyre több fiatal kezdene saját vállalkozásba.

Magyar Bankszövetség

Az Magyar Bankszövetség célja, hogy ― a hitelintézeti szektor szakmai egyeztetési, véleménynyilvánítási fórumaként érdekképviseleti tevékenységével segítse tagszervezeteinek munkáját, ― a hitelintézeti szektor működését és fejlődését segítő, versenysemleges közgazdasági és jogi szabályozási környezet valósuljon meg, ― tevékenységével hozzájáruljon a hitelintézeti szolgáltatások színvonalának növeléséhez, az ügyfelek bizalmának erősödéséhez, a tisztességes piaci verseny élénkítéséhez.

Az Egyesület elkötelezett a hazai pénzügyi kultúra fejlesztése és a pénzügyi ismeretterjesztés ügye iránt. Ennek érdekében együttműködik más civil szervezetekkel, intézményekkel. Általános felvilágosító tevékenységet, szakmai, ismeretterjesztési tevékenységet folytat, szakmai fórumokat szervez, ismeretterjesztő és tudományos kiadványokat jelentet meg, illetve tesz közzé a világhálón.

Forrás: A Magyar Bankszövetség Alapszabálya - részlet

Pénziránytű Alapítvány

A Pénziránytű Alapítvány 2008 szeptemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a hatóságokkal, civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve a széles lakossági rétegek pénzügyi tudatosságának fejlesztésére irányuló programokat dolgozzon ki és valósítson meg. Alapítóink a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, és a Diákhitel Központ.

Az Alapítvány küldetése, hogy segítse az egyének, családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és szemléletformáló programjainak eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi tudatossága. Az alapítvány non-profit közhasznú szervezet, jó hírnévvel és szakértelemmel rendelkező szakmai intézményekkel a háttérben.

Junior Achievement Magyarország

A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány a Junior Achievement Worldwide tagja, amely a világ mintegy 124 országában 9,7 millió fiatalt képez évente.

A JAM közhasznú non-profit szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai partnerekkel együtt dolgozik annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás és az üzleti világ között. A JAM magyar kormányzati és EU támogatások igénybevételével, valamint szakmai partnerei, szponzorai segítségével működteti a szervezetet. A JAM magyarországi szervezete 5 tagú kuratóriumával, szakértői testületével, és 5 alkalmazottjával azon fáradozik, hogy segítse a diákok munka világára való felkészülését.

A JAM elméleti és gyakorlati oktató programjaival kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar fiatalok kompetens, önálló, és felelősségteljes vállalkozóvá váljanak, illetve felkészültségük minél inkább megfeleljen leendő munkáltatóik elvárásának.