Főoldal

A kezdeményezésről

PÉNZ7-et 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el, mint főszervező, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával. 2017-től az EMMI mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülését támogatta a 2017/2018-as tanévben a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormányzati átalakulások következtében jelentősen kiszélesedett a támogatók köre, a 2022/23-as tanévtől kezdődően már hét szervezet együttműködésével valósul meg a program. A kezdeti koordinátorok, a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány mellett jelen van a projektgazda Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának jogutódjaként, a pénzügyi tudatosságért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Pénzügyminisztérium, valamint a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatásáért szintén felelős NGM, a Junior Achivement Magyarország Alapítvánnyal együttműködve.

A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a PÉNZ7 eseményeibe, míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését. 2017-ben még tovább bővült a résztvevők köre: 1117 iskola és több mint 160 000 diák. 2018-ban Európában egyedülálló eredményt mutatott fel a programsorozat: a regisztrált iskolák száma 1.249 volt, 1.645 regisztrált pedagógus 438 pénzügyi és vállalkozói önkéntes támogatásával tartott tanórát több mint 200.000 diák számára. 2017-ben a felsőoktatásban is megjelent a PÉNZ7, a Miskolci Egyetem Tudományos Szakmai Nap keretében foglalkozott a pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztésével és 2018-ban a témahét kísérőprogramjaként nyitották meg ugyanott a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központot, majd 2019-ben az ötödik évében jubiláló PÉNZ7 alkalmával a Pécsi Egyetemen újabb központ nyitotta meg a kapuit. A kimagasló részvételi számok elismeréseként a magyar program 2019-ben már harmadjára került be a Global Money Week eseménysorozat legjobbjai közé. Még ebben az évben a PÉNZ7 megnyerte az Önkéntes Központ Alapítvány "Az év pro bono kezdeményezése 2019" díját, kiemelve az önkéntesek bevonásával megvalósuló program jelentőségét. A díjnak és a pandémia első hullámában érezhető társadalmi összefogásnak is köszönhetően 2020-ban az órákat támogató önkéntesek száma elérte a 900 főt, és már 1.235 iskola több mint 205.000 diákja csatlakozott. Az iskolák lezárását megkövetelő járványkezelés a részvételi adatokon változtatott; 2021-ben a PÉNZ7 történetében először fordult elő, hogy a jelentkező önkéntesek száma több volt, mint az őket fogadó pedagógusoké. 2021-ben és 2022-ben egyaránt 1.000 iskola 170 ezer diákja csatlakozott a programhoz, amelyet 700, illetve egy évre rá is szép számmal, de már csak 450 önkéntes támogatott a szakmai tudásával. 2023-ban 1.100 iskola és alsó tagozatos tananyag nélkül is 145.000 diák becsatlakozását üdvözölhettük.

A tanórai programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki, például online kvízjátékkal, hogy a diákok ez irányú tudása minél szélesebb eszköztár segítségével bővülhessen.

 

Mi a pénzügyi kultúra?

A pénzügyi kultúra fogalmát az utóbbi években többféle hasonló módon is definiálták hazai és nemzetközi szervezetek egyaránt. A pénzügyi kultúra mérésének módszere még tágabb értelmezésű, mint maga a definíció. Azonban a legfontosabb, hogy a téma egyre inkább figyelmet kap, és a pénzügyi edukációnak idehaza és külföldön is egyre növekvő jelentősége van.

MNB, 2008 - A pénzügyi kultúra definíciója

"A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit."

 

A Magyarországon megrendezésre kerülő PÉNZ7 missziója, hogy

- felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, a vállalkozói kedv megteremtésének, az üzleti ismeretek megalapozásának lehetőségére,

- a pénzügyi ismeretek mellett helyett adjon a vállalkozói kompetenciafejlesztés, és a vállalkozói ismeretek bevezetésére az iskolákban,

- országos szakmai önkénteshálózat kiépítésével és a programba való bevonásával támogassa a pénzügyi, vállalkozói oktatás élményalapú megvalósulását,

- széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi, vállalkozási edukációs projektek terjedését, hasznosulását.