Főoldal

2023. március 6-10. között a kilencedik PÉNZ7 valósult meg az iskolákban, pénzügyi témakörben „Korszerű pénzkezelés és digitális biztonság”, vállalkozói témakörben „Gondolkozz és vállalkozz!” fókusszal.

A programra nagy érdeklődés mutatkozott: több mint 1.100 iskola 145 ezer diákja vett részt, mintegy 12.000 órán és több mint 500 önkéntes közreműködésével.

A PÉNZ7 együttműködő szakmai partnerei - a Belügyminisztérium projektvezetésével a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány - küldetésüknek tekintik a jövő nemzedék pénzügyi-gazdasági nevelését, vállalkozói hajlandóságának formálását, a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetek tudatos kezelését. Az élményközpontú PÉNZ7 rendhagyó tanórák az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, játékosan adják át a felelős döntéshez szükséges ismereteket, fejlesztik a kreatív problémamegoldás képességét.

A tanévben a korszerű pénzkezelés és kiemelten a pénzügyi biztonság kerültek középpontba. A „Gondolkozz és vállalkozz!” a diákok vállalkozói kompetenciáit fejlesztette, képessé téve a fiatalokat elképzeléseik megvalósítására, hidat képezve az iskola, a diákok, a pénzügyi, az üzleti és vállalkozói világ között. Továbbra is fontos alapelv maradt, hogy az iskolai eseményeken kereskedelmi márkák, logók nem jelenhettek meg.

A tanév kiemelt témáinak különböző korosztályok számára kidolgozott tananyagait és felkészítést segítő anyagait (mintavideók, e-learning tananyagok, webináriumok) a regisztrált iskolák pedagógusai és az órákat látogató önkéntesek ingyenesen tölthették le a témahét www.penz7.hu honlapjáról. Emellett a korábbi tanévek minden pénzügyi tananyaga mindig elérhető a honlapon. A PÉNZ7 programjait tovább színesítette, hogy a diákok versenyeken, pályázatokon is részt vehettek.

Hazánk 2015-ben alapítóként csatlakozott az European Money Week Európa-szerte mintegy 30 országban egy időben zajló kezdeményezéshez. A PÉNZ7 idén is kapcsolódik mind a European Money Week, mind a Global Money Week eseménysorozatokhoz, egyben a Kormány 2017-ben elfogadott nemzeti pénzügyi tudatosságot előmozdító nemzeti stratégiájának, illetve a 2019-ben elfogadott magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája céljait is támogatja.

A PÉNZ7 aktuális információi a www.penz7.hu oldalon érhetők el.

 

A PÉNZ7 szervezői: Belügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Minisztérium Junior Achievement Magyarország Alapítvány Magyar Bankszövetség Pénziránytű Alapítvány Pénzügyminisztérium