Főoldal

« Vissza a Hírek oldalra

A 2023/2024. tanítási év köznevelési témahetei

A Belügyminisztérium a 2023/2024. tanévben az alábbi időpontokra hirdeti meg a köznevelési témaheteket:

- a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahetet 2024. március 4-8. között,

- a Digitális Témahetet 2024. április 8-12. között,

- a Fenntarthatósági Témahetet 2024. április 22-26. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, illetve megszervezheti a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.

A témahetek általános célja a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzése. Az iskolák a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, természet- és környezetvédelmi, valamint vállalkozások működtetésében jártas szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A programok teljesen ingyenesek, kizárólag szakmai célú projektek.

A Belügyminisztérium projektgazdaként kapcsolódik be a témahetek programjaiba. A programok megvalósításához szakmai segítséget biztosítunk: az oktatási anyagok, segédletek hozzáférhetők, a témahetek honlapjáról online letölthetők. A témahetek digitális környezetben alkalmazható megoldásokkal is készülnek.

Az iskoláknak a jelentkezéshez online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre a témahetek honlapjain, várhatóan 2023. november 13-ától. Erről, továbbá az egyes témahetek programjairól, a programokban való részvétel konkrétumairól a tanév folyamán további tájékoztatást adunk.

A 2023/2024-es tanévben jubileumi tízedik alkalommal rendezzük meg a pénzügyi és vállalkozói tudatosságot interaktív eszközökkel fejlesztő PÉNZ7-et, amely az előző tanévben 1.100 iskola 145.000 diákjához ért el. A PÉNZ7 jubileumra tekintettel ebben a tanévben átfogó tematikával készülünk „Pénzügyi életleckék” címmel. A jubileum alkalmából javasoljuk, hogy lehetőleg több foglalkozást tartsanak az iskolák, ehhez különböző témacsomagokból és a hozzájuk tartozó online játékokból választhatnak majd.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium, mint szakmai együttműködő partner közreműködésével a PÉNZ7 vállalkozói kompetenciát fejlesztő digitális tananyagai tovább bővülnek, továbbá sikeres és ismert magyar vállalkozók történetei/esettanulmányai teszik izgalmassá a vállalkozói témát ebben a tanévben is.

A tanári felkészülést ebben a tanévben is mintavideók, e-learning tananyag és webináriumok segítik.

A PÉNZ7 programjait tovább színesíti, hogy a diákok érdekes versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek, továbbá az iskolák a témahét keretében önkéntes pénzügyi, illetve vállalkozások működtetésében tapasztalattal bíró szakembereket, vállalkozókat fogadhatnak. A program folyamatosan bővülő aktuális információi elérhetők a www.penz7.hu oldalon.

A Digitális Témahét fő célja a digitáliskompetencia-fejlesztés pedagógiai-módszertani megújítása és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális technológia, mint pedagógiai-

módszertani eszköz jelenjen meg az oktatásban, annak bármely évfolyamában és minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson. A résztvevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket akár az iskolai tanulás, akár a digitális oktatás során. A tanárok felkészülését a Digitális Témahét www.digitalistemahet.hu honlapján elérhető minta-projektcsomagok, videók és számtalan pedagógiai segédlet támogatja.

Az iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vehetnek részt. Azok a pedagógusok, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek és az induláshoz segítségre van szükségük, a tanév során workshopokon, webináriumokon vehetnek részt.

A Digitális Témahét idén is csatlakozik a nemzetközi Code Week-hez, a programozás hetéhez, amely világszerte 2023. október 7-22. között kerül megrendezésre.

A Fenntarthatósági Témahét fókuszában ismét 3+1 téma szerepel: a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kérdései, valamint állandó témaként a hulladék. A Témahét tanórai és tanórán kívüli eseményeket is biztosít az iskolák számára. A tanórákra három korosztály számára készített, tematikus óraterveket és projekt alapú foglalkozásokat ajánlunk. A középiskolás korosztály számára hangsúlyosan megjelennek a Zöld Föld komplex fenntarthatósági tantárgy elemei is a programokban.

A pedagógusok felkészülését, az Oktatási Hivatal támogatásával, 15 helyszínre tervezett képzések, valamint webináriumok segítik. A fenntarthatóságért elkötelezett szervezetek külső látogatási helyszíneken, tematikus programokkal várják az iskolai csoportokat. Szakembereik – igény szerint – önkéntesként kapcsolódnak be egy-egy iskolai tanóra megtartásába. A tanórák mellett számos országos programot, többek között versenyeket, pályázatokat hirdetünk meg értékes díjakért. Újra kiírásra kerül a fenntarthatóságról szóló, többfordulós ZöldOkos Kupa. Ebben a tanévben is az egész Kárpát-medencéből fogadjuk az iskolai regisztrációkat, így a határon túli iskolák is be tudnak kapcsolódni a Fenntarthatósági Témahét programjaiba.

Az előző tanévben 1.800 iskola regisztrált a programra 420 ezer diák részvételével. A Témahét aktuális információi a www.fenntarthatosagi.temahet.hu weboldalon találhatók meg.

Csatlakozzanak a kezdeményezésekhez, regisztrálják iskolájukat a programokra! Kérjük, további információért látogassanak visszfolyamatosan frissülő honlapunkra!

« Vissza a Hírek oldalra