Főoldal

« Vissza a Hírek oldalra

Tájékoztatás a 2017/2018. tanév köznevelési témaheteiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018. tanévben három témahetet hirdet meg: a Pénz7 programot 2018. március 5-9. között; a Digitális Témahetet 2018. április 9-13. között; valamint a Fenntarthatósági Témahetet 2018. április 23-27. között.

Tárgy: Tájékoztatás a 2017/2018. tanév köznevelési témaheteiről

Tisztelt Intézményvezető!                                                                           

Ezúton hívom fel szíves figyelmét és tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018. tanév rendjéről szóló rendeletében az alábbi időpontokban három témahetet hirdet meg:

- a pénzügyi és vállalkozói témahetet, vagyis a Pénz7 programot 2018. március 5-9. között,

- a Digitális Témahetet 2018. április 9-13. között,

- valamint a Fenntarthatósági Témahetet 2018. április 23-27. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, illetve megszervezheti a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési-oktatási intézmények – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pl. pénzügyi, természet- és környezetvédelmi, infokommunikációs, valamint vállalkozások működtetésében jártas szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A programok teljesen ingyenesek, nem-kereskedelmi, kizárólag edukációs célú projektek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda kapcsolódik be a témahetek programjaiba. A programok a köznevelés jelenlegi struktúrájában is új irányokat nyithatnak meg, így fontosnak tartjuk a minél szélesebb körű kipróbálásukat és a tapasztalatok visszajelzését.

Az iskoláknak a jelentkezéshez online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre, erről, továbbá az egyes témahetek programjairól, a programokban való részvétel konkrétumairól a tanév folyamán további tájékoztató levelet küldök Önnek.

A 2017/2018-as tanévben immár negyedszer rendezzük meg az általános- és középiskolás diákok pénzügyi tudatosságát interaktív eszközökkel fejlesztő Pénz7-et, amely az elmúlt tanévben már több mint 1.100 iskola 166 ezer diákjához ért el. 

2018-as Pénz7 pénzügyi témája az „Okosan a hitelekről”, amely kiemelten fontos ismeretanyag a mindennapi pénzügyek terén. A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint szakmai együttműködő partner közreműködésével a Pénz7 az előző tanévhez hasonlóan gazdálkodási témával is bővül, amelynek célja, hogy a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolákban. A program ideje alatt a korábbi évek pénzügyi tananyagai is elérhetővé válnak, így a kezdeményezéshez csatlakozó iskolák a helyi igényeknek és a diákok felkészültségének megfelelően ezekből a tananyagokból is válogathatnak.

A Pénz7 programjait tovább színesíti, hogy az iskoláknak a témahét keretében lehetőségük lesz önkéntes banki, illetve vállalkozások működtetésében tapasztalattal bíró szakemberek fogadására is. A programhoz kapcsolódó aktuális információk köre folyamatosan bővül a www.penz7.hu oldalon.

Digitális Témahét (DTH) fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetencia fejlesztése mint pedagógiai-módszertani eszköz jelenjen meg az oktatásban, annak bármely évfolyamában és minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson. Külön hangsúlyt kap a DTH-n belül a tudatos médiahasználat a Médiatudatosság programelem bevezetésével. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket a digitális technológiával támogatott tanulás során. A tanárok felkészülését a Digitális Témahét www.digitalistemahet.hu honlapján elérhető kész minta-projektcsomagok és számtalan pedagógiai segédlet támogatja. A tanév folyamán a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) közreműködésével további mintaprojektek válnak elérhetővé. Az iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vehetnek részt, amelyek kínálata szintén tovább bővül majd. Azoknak a pedagógusoknak, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek és az induláshoz segítségre van szükségük, a DPMK a tanév során workshopokat, webináriumokat szervez. Az elmúlt tanévben több mint 3.200 digitális oktatási projekt valósult meg bő 1.000 iskola 129 ezer diákjának részvételével.

Fenntarthatósági Témahét a következő tanév során is számos remek programot ígér. A Témahét központi eleme a www.fenntarthatosagi.temahet.hu weboldal. A témahét tanórai, valamint tanórán kívüli eseményeket biztosít az iskolák számára. A tematikus tanórákra három korosztálynak eltérő tartalmú foglalkozásterveket ajánlunk, a kidolgozott tanórák mellett idén kísérletképpen projekt alapú foglalkozásokat is támogatunk minta-projektcsomagokkal. Az iskolával együttműködve, a fenntarthatóságért elkötelezett helyi civil szervezetek, szakemberek is segítik a témahetet, akik részvételükkel a tanórákat még érdekesebbé tehetik. A tanórák mellett országosan számos nagyszerű versenyt, pályázatot hirdetünk a diákok számára értékes díjakért. A 2016/2017-es tanévben több mint 1.900 iskola közel 350 ezer diákja vett részt a programokban.

Kérem, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, regisztrálják iskolájukat a programokra!

Együttműködésünkben bízva, üdvözlettel:

Budapest, 2017. augusztus

Dr. Maruzsa Zoltán

« Vissza a Hírek oldalra